Een burn-out lijkt steeds vaker part of the job te zijn. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken. Tussen 2007 en 2017 groeide het aantal werkenden dat last heeft (gehad) van een burn-out, van 11 naar ruim 16 procent. De waarschijnlijke oorzaak? Hoge taakeisen en gebrek aan autonomie, wat zorgt voor stress.

Stress is de belangrijkste aanjager van een burn-out. Helaas kunnen we niet voorkomen dat mensen een burn-out krijgen, maar er zijn wel ontwikkelingen gaande die kunnen helpen te herstellen van een burn-out: neurofeedback.

De Breinkliniek, specialist in neurofeedback, legt uit hoe neurofeedback kan helpen bij het herstel van een burn-out.

Wat is en doet neurofeedback eigenlijk?

Neurofeedback kan gezien worden als fysiotherapie voor het brein. Het brein produceert hersengolven, die een afgeleide zijn van de communicatie in het brein. Deze hersengolven moeten binnen bepaalde normwaarden vallen. Doen ze dat niet, dan kunnen daar psychische maar ook lichamelijke klachten uit voortkomen.

Na een intakegesprek wordt er een scan van het brein gemaakt om te achterhalen welke specifieke gebieden uit balans zijn. Wanneer dat is vastgesteld gaat de training verder via operante conditionering (straffen en belonen) om de hersengolven binnen de gewenste waarden te trainen. Van tevoren wordt een EEG-kapje met sensoren op het hoofd geplaatst. Deze sensoren registreren de hersengolven. Tijdens de training wordt een film getoond. Op het moment dat de hersengolven niet binnen de normwaarden functioneren stopt de film automatisch (een straf voor de hersenen). De film vervolgt pas als de hersenactiviteit weer binnen de normwaarden zit (een beloning voor de hersenen). Deze methode wordt door veel mensen als prettig ervaren en heeft een effectief en blijvend resultaat.

Lichaam en geest worden weer in balans getraind. Waar vaak de focus ligt op het bestrijden van symptomen pakt Neurofeedback de oorzaak aan. Er worden geen medicijnen gebruikt en er wordt niets in het lichaam ingebracht. Het behaalde resultaat met de training is blijvend. Zelfs na de behandelingen blijven de hersenen zich aanpassen en uitbalanceren.

Hoe helpt neurofeedback bij een burn-out

Als eerste is het belangrijk om vast te stellen dat het ook daadwerkelijk een burn-out betreft. Ook hier kan neurofeedback bij helpen. Door het meten van de hersenactiviteit kan er vastgesteld worden of het activiteitenpatroon van de hersenen te hoog is, zelfs in ruststand. Overactiviteit zorgt ervoor dat uitrusten niet meer mogelijk is, met vaak een burn-out tot gevolg. Het meten van de hersenactiviteit wordt gedaan middels een hersenscan waarvoor een 19-tal sensoren eenvoudig op het hoofd geplaatst worden.

Dezelfde 19-sensoren worden tijdens de neurofeedback behandeling voor een burn-out gebruikt. Er wordt gekeken naar een film welke, zoals hierboven uitgelegd, stopt als de hersengolven niet binnen de gewenste normwaarden functioneren. De hersenen willen dat de film verder gaat, dus produceren ze de gewenste hersengolven.

Nu is één behandeling niet genoeg, maar dankzij de nieuwste technieken heeft u bij de Breinkliniek ongeveer 15 tot 20 behandelingen nodig om van een burn-out te herstellen. Dat is 50% minder dan bij concollega’s. Hierdoor bent u sneller van uw burn-out af.

Wat zijn de resultaten?

Ruim 95% van de cliënten die wordt behandeld met neurofeedback ervaart significante verbetering. De hersengolven komen weer in balans, de overactiviteit stopt en biedt weer mogelijkheid om te rusten.

Klachten die veroorzaakt worden door een burn-out zoals bijvoorbeeld slaapproblemen, geen energie, hoofdpijn en meer naar binnen gekeerd zijn, nemen af. Kortom, het zorgt ervoor dat de situatie van voor de burn-out weer wordt hersteld.

Benieuwd of neurofeedback u kan helpen? Lees dan verder bij De Breinkliniek.