Phytoplankton is om een heleboel redenen belangrijk. Ten eerste levert het voedsel voor de oceaan. Phytoplankton wordt opgegeten door zoöplankton, dat vervolgens wordt opgegeten door vissen en walvissen, en zo verder in de voedselketen. Denk aan phytoplankton zoals het gras en bomen die herbivoren op het land voeden, dat dan opgegeten wordt door grotere roofdieren. Maar deze plankton is niet alleen belangrijk als voedsel – het is ook belangrijk voor onze atmosfeer. Als je bedenkt wat zuurstof produceert, denk je waarschijnlijk aan bomen. Maar phytoplankton is verantwoordelijk voor de helft van de fotosynthese die op aarde plaatsvindt, en dus ongeveer de helft van de zuurstof in onze atmosfeer. We kunnen phytoplankton bedanken voor elke andere adempauze die we nemen.

Waar gaat plankton allemaal heen?

Het is niet alleen wat het plankton produceert dat belangrijk is – het is ook wat het consumeert. Elk jaar is er 45 miljard ton nieuw phytoplankton. Maar op elk moment is er minder dan een miljard ton phytoplankton in de oceaan. Dus waar gaat het allemaal heen? Het phytoplankton blijkt niet lang te leven, en als het sterft, zinkt het in de oceaan. Als het zinkt, neemt het allerlei mineralen en kooldioxide mee. In het diepe koude water van de oceaan ligt laag op laag dood phytoplankton. Sommige van die lichamen, ongeveer 0,1% van hen, wordt begraven in het sediment en uiteindelijk omgezet in olie – dezelfde soort die we gebruiken voor onze auto’s. De rest van het dode phytoplankton vervalt langzaam, wordt door andere organismen gebruikt of blijft in het water.

Die voedingsstoffen blijven echter niet voor altijd begraven. In feite is er een zeer belangrijke en zeer langzame pomp die het uiteindelijk naar de oppervlakte brengt en de gassen terugbrengt naar de atmosfeer en de voedingsstoffen naar het leven in de oceaan. Dit evenwicht tussen zinkend phytoplankton en weer opstijgende gassen is belangrijk voor het behoud van niet alleen het leven in de oceaan, maar ook de stabiliteit van onze atmosfeer.

Albedo

Het plankton heeft nog veel meer belangrijke functies, maar we hebben het nog maar over één functie: albedo. Albedo is de reflectie van het aardoppervlak. Sneeuw is reflectiever dan dichte bossen – veel meer licht van de zon weerkaatst van de sneeuw dan van de bossen. Als het phytoplankton bloeit, reflecteert het veel van de zon (denk eraan dat we die reflecties met satellieten kunnen zien) en verhoogt dus het albedo van de aarde. Een deel van dat licht wordt weer geabsorbeerd door de atmosfeer en verwarmt het op, terwijl een deel ervan terug de ruimte in ontsnapt. Albedo is een van de belangrijke factoren die bepalen hoe heet onze atmosfeer is.